Védjegy INTER-OKNO ®

Védjegy INTER-OKNO ®

Ochranná známka INTER-OKNO®
Ochranná známka INTER-OKNO®

Az INTER-OKNO s.r.o. cég a Szlovák Köztársaság Szellemitulajdon-védelmi Hivatalától a Tt. 506/2009 sz. törvény 33. cikkelyének 1. bekezdése értelmében megkapta a tanúsítványt a védjegy bejegyzéséről a védjegy-regiszterbe.